wyłączny dystrybutor produktów firmysandokan
Zakupy powyżej 250zł dostawa GRATIS

Szukaj

Potrzebujesz porady? Zapytaj farmaceutę
info@sibeco.pl

Znajdziesz nas na:

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego , który jest własnością firmy SIBECO Żaneta Jasińska-Krym 95-020 Kraszew ul. Azaliowa 6  NIP: 728- 249-50 67 .

Regulamin obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku:

§ 1 ZAMÓWIENIA

1. Wypełnienie i wysłanie zamówienia do sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. Składanie zamówienia jest możliwe przez 24 h na dobę  przez cały rok za pomocą strony internetowej www.sibeco.pl .Zamówienia założone po godzinie 16 ,w sobotę, niedzielę i święta będą realizowane następnego dnia roboczego. Klient podczas składania zamówienia ma wybór dokonania rejestracji swoich danych osobowych  bądź zakupów bez rejestracji. Ponadto Klient posiada prawo wyboru metody płatności oraz sposobu dostawy proponowanych przez  www.sibeco.pl

3.  Zakupów może dokonać każdy kto ukończył 18 lat i posiada zdolność do czynności prawnych.

4.  Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w szczególnych przypadkach:

jeśli z winy producenta bądź dystrybutora zachodzi niemożność zrealizowania zamówienia.

- jeśli z winy sklepu cena towaru została błędnie obliczona bądź zamówiony towar jest niedostępny w naszym magazynie.

jeśli Klient podał nieprawdziwe lub budzące wątpliwości dane oraz w przypadku gdy Klient błędnie wypełnił formularz zamówienia.

W każdym z powyższych przypadków sklep  niezwłocznie poinformuje Klienta i zaproponuje alternatywne rozwiązanie.

5. Po potwierdzeniu przez Klienta zamówienia( co równoznaczne jest z zawarciem umowy kupna), zostanie on powiadomiony drogą mailową przez serwis www.sibeco.pl o rozpoczęciu realizacji zamówienia.

6. Klient ma prawo wycofać złożone zamówienie w ciągu 24 h od złożenia zamówienia bez podania przyczyny drogą telefoniczną +48 42 235 23 94 (zgodnie z taryfą) lub e-mailem pod adresem info@sibeco.pl

7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili dotarcia płatności na konto sklepu będącego własnością SIBECO.

8.  Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od czasu zaksięgowania wpłaty na konto.

9. W szczególnych przypadkach takich jak niedostępność produktów u producenta, wypadki losowe, sezon urlopowy  czas realizacji może się wydłużyć, o czym Klient zostanie poinformowany.

 10.  Zamówione towary o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości.

§ 2 KOSZTY DOSTAWY

1. Koszty dostawy pokrywa Klient według obowiązującego  cennika. Jeśli kwota zamówienia przekroczy 250 zł z wpłatą na konto i wagą do 30 kg wtedy transport jest GRATIS.

2. Wszystkie paczki wysyłane są kurierem.

3. W przypadku nieudanej próby dostarczenia paczki do Klienta ( wynikającej z  winy Klienta ,np. błędnie podany adres , odmowa odbioru i inne) przez kuriera sklep ma prawo obciążyć kosztami transportu Klienta.

4. Klient każdorazowo powinien sprawdzić czy opakowanie zbiorcze nie zostało naruszone  i czy zawartość nie została uszkodzona oraz czy produkty zgadzają się pod względem ilościowym. Z chwilą stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy niezwłocznie poinformować o tym sklep.

§ 3 PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny naszych produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez klienta zamówienia.

2. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny.Faktura VAT jest wystawiana na wyraźne życzenie klienta. Cena końcowa jest sumą kosztów złożonego zamówienia i kosztów przesyłki.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu oraz wprowadzania i wycofywania towarów z oferty.

4. Płatności dokonujemy wyłącznie w złotówkach. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

-przelew bankowy na konto sklepu: nr konta :44 1050 1461 1000 0090 7213 5594

dane do przelewu:

SIBECO Żaneta Jasińska – Krym

ul. Azaliowa 6

95-020 Kraszew

- za pobraniem, płatność podczas odbioru towaru od kuriera

- płatność online za pomocą serwisu DOTPay

- płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy

- przesyłki zagraniczne mogą być opłacone jedynie przelewem.

§ 4 REKLAMACJE I ZWROTY

1. Zwroty są rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r poz. 827).

2. Kupujący ma prawo zwrotu towaru bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od dnia odebrania przesyłki z towarem.

3. Kupujący  musi poinformować o odstąpieniu od umowy mailem, wypełniając przygotowany przez Sprzedającego formularz online lub składając oświadczenie na piśmie. Ww. pismo można złożyć na formularzu , którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

4. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje również w sytuacji, kiedy produkt jest uszkodzony mechanicznie (uszkodzenie zewnętrzne). W tym celu klient każdorazowo powinien w obecności kuriera sprawdzić czy opakowanie zbiorcze nie zostało naruszone  i czy zawartość nie została uszkodzona. Z chwilą stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie poinformować o tym sklep. Sprawdzenie zamówienia przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem do uwzględnienia ewentualnych reklamacji Klienta dotyczących uszkodzeń lub kradzieży w transporcie.

5. Zwracany towar należy odesłać z otrzymanym paragonem lub fakturą VAT w terminie do 14 dni. Sklep w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy wymieni towar na nowy bądź zwróci kwotę równą cenie towaru przelewem  bankowym na konto wskazane przez klienta, nie prędzej jednak niż przed otrzymaniem zwracanego towaru. Koszt zwrotu towaru (dostawy towaru od klienta) podlega zwrotowi jeśli klient wybrał najtańszy wariant transportu oferowany przez Sprzedającego. Sprzedający nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych ze zwrotem towaru, poniesionych przez Kupującego.

6. Sprzedający zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący

7. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r (Dz.U. nr 16 poz. 93 ze zm.) w brzmieniu nadanym jej Ustawą z dnia 30 maj 2014r o prawach konsumenta (dz. U z 2014r poz. 827).

8. Stroną odpowiedzialną za gwarancje produktów oferowanych na naszej stronie jest firma SIBECO Żaneta Jasińska – Krym,  95-020 Andrespol ul. Rokicińska 132.

9. Podstawę reklamacji stanowi odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wadę fizyczną (prawną). Wada taka polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową.

10. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie produktu w chwili jego wydania, w szczególności gdy produkt posiada uszkodzenia pochodzenia zewnętrznego (uszkodzenia w transporcie).

11. Reklamacje należy przesyłać drogą mailową na adres: info@sibeco.pl lub listem poleconym na adres:  SIBECO Żaneta Jasińska – Krym , 95-020 Andrespol ul. Rokicińska 132.

12. Reklamacje powinny być składane na formularzu reklamacyjnym będącym załącznikiem do niniejszego Regulaminu.  W szczególności Klient powinien określić: informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, rodzaju i daty wystąpienia wady/ niezgodności; żądanego sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową poprzez wymianę produktu lub oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; dane kontaktowe składającego reklamację.

13. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni od ich wpłynięcia. Po pozytywnym rozpatrzeniu przez sklep reklamacji towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy i wysłany do Klienta .Jeśli w magazynie sklepu nie będzie tego produktu sklep zaproponuje inny pełnowartościowy produkt lub zostaną Klientowi zwrócone pieniądze za towar na wskazane przez Klienta konto w Polsce.

14. Koszt przesyłki (zwrotu towaru) ponosi Klient. Koszt ponownego wysłania wadliwego produktu ponosi Sklep.

15. Gwarancja obowiązuje na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej

16. Okres gwarancji – zgodnie z datą podaną na opakowaniu produktu

§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Osoba składająca zamówienie, w chwili rejestracji, może dobrowolnie  wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę do celów reklamy i badania rynku oraz w celu polepszenia jakości usług  sklepu. Brak takiej zgody nie ma wpływu na realizację usług świadczonych przez firmę SIBECO.

2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( art.32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.) Klient sklepu ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawienia, informacji o celach ich przetwarzania  oraz wniesienia pisemnego żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

3. Sklep zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania danych Klientów zgodnie z ustawą z sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych( tekst jedn. Dz. U. z 2002r.,Nr 101, poz.926).

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep gwarantuje, iż przechowuje produkty w odpowiednich warunkach, zgodnie z zaleceniami producenta i wymogami Sanepidu.

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzane przez producentów w składach swoich produktów. Przed spożyciem zakupionego w naszym sklepie towaru należy zapoznać się z opisem i składem podanym przez producenta na opakowaniu. W razie rozbieżności pomiędzy składem podanym przez sklep i składem producenta Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru.

3. Sklep stara się by w jak najlepszym stopniu zaprezentować Klientom produkty i przedstawić ich zdjęcia. Większość informacji opisowych i zdjęć pochodzi  od producentów .Materiały znajdujące się na stronach sklepu mają charakter informacyjny. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: info@siebeco.pl . Nasz konsultant  jest do dyspozycji Klienta w każdy dzień roboczy i niezwłocznie odpowie na pytanie.

4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.sibeco.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

5. Do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

6. Strona www.sibeco.pl jest objęta ochroną praw autorskich. Zawarte w niej informacje, dokumenty, zdjęcia są chronione prawem autorskim. Sklep nie wyraża zgody na jakiekolwiek wykorzystywanie (kopiowanie, rozpowszechnianie, przetwarzanie) materiałów ze strony sklepu.

Sklep  zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym Regulaminie.

7. Zmiany w Regulaminie będą podane do wiadomości Klienta poprzez ich umieszczenie na stronie www.sibeco.pl

 

 

ZOSTAŃ PARTNEREM SIBECO
hurt@sibeco.pl
+48 512 551 703
+48 42 235 23 94
od pn. do pt.
9:00 - 17:00
Formularz Więcej informacji